Kurjer Warszawski., R.102, nr 95 (6 kwietnia 1922)

gazety polskie