Kurjer Warszawski., R.102, nr 85 (27 marca 1922)

gazety polskie