Kurjer Warszawski., R.101, nr 354 (23 grudnia 1921)

gazety polskie