Kurjer Warszawski., R.101, nr 333 (2 grudnia 1921)

gazety polskie