Kurjer Warszawski., R.101, nr 323 (22 listopada 1921)

gazety polskie