Kurjer Warszawski., R.101, nr 321 (20 listopada 1921)

gazety polskie