Kurjer Warszawski., R.101, nr 320 (19 listopada 1921)

gazety polskie