Kurjer Warszawski., R.101, nr 293 (23 października 1921)

gazety polskie