Kurjer Warszawski., R.101, nr 290 (20 października 1921)

gazety polskie