Kurjer Warszawski., R.101, nr 289 (19 października 1921)

gazety polskie