Kurjer Warszawski., R.101, nr 278 (8 października 1921)

gazety polskie