Kurjer Warszawski., R.101, nr 270 (30 września 1921)

gazety polskie