Kurjer Warszawski., R.101, nr 256 (16 września 1921)

gazety polskie