Kurjer Warszawski., R.101, nr 253 (13 września 1921)

gazety polskie