Kurjer Warszawski., R.101, nr 243 (3 września 1921)

gazety polskie