Kurjer Warszawski., R.101, nr 237 (28 sierpnia 1921)

gazety polskie