Kurjer Warszawski., R.101, nr 236 (27 sierpnia 1921)

gazety polskie