Kurjer Warszawski., R.101, nr 233 (24 sierpnia 1921)

gazety polskie