Kurjer Warszawski., R.101, nr 229 (20 sierpnia 1921)

gazety polskie