Kurjer Warszawski., R.101, nr 225-226 (17 sierpnia 1921)

gazety polskie