Kurjer Warszawski., R.101, nr 219 (10 sierpnia 1921)

gazety polskie