Kurjer Warszawski., R.101, nr 216 (7 sierpnia 1921)

gazety polskie