Kurjer Warszawski., R.101, nr 214 (5 sierpnia 1921)

gazety polskie