Kurjer Warszawski., R.101, nr 210 (1 sierpnia 1921)

gazety polskie