Kurjer Warszawski., R.101, nr 209 (31 lipca 1921)

gazety polskie