Kurjer Poranny, R.37, nr 260 (19 września 1913)

gazety polskie