Kurjer Poranny, R.37, nr 242 (1 września 1913)

gazety polskie