Kurjer Poranny, R.37, nr 175 (26 czerwca 1913)

gazety polskie