Kurjer Poranny, R.37, nr 172 (23 czerwca 1913)

gazety polskie