Kurjer Poranny, R.37, nr 154 (5 czerwca 1913)

gazety polskie