Kurjer Poranny, R.37, nr 108 (20 kwietnia 1913)

gazety polskie