Kurjer Poranny, R.37, nr 96 (8 kwietnia 1913)

gazety polskie