Kurjer Poranny, R.37, nr 94 (6 kwietnia 1913)

gazety polskie