Kurjer Poranny, R.37, nr 29 (29 stycznia 1913)

gazety polskie