Kurjer Poranny, R.37, nr 26 (26 stycznia 1913)

gazety polskie