Kurjer Poranny, R.37, nr 21 (21 stycznia 1913)

gazety polskie