Kurjer Poranny, R.37, nr 17 (17 stycznia 1913)

gazety polskie