Kurjer Poranny, R.37, nr 14 (14 stycznia 1913)

gazety polskie