Kurjer Poranny, R.37, nr 12 (12 stycznia 1913)

gazety polskie