Kurjer Poranny, R.34, nr 301 (30 października 1910)

gazety polskie