Kurjer Poranny, R.34, nr 298 (27 października 1910)

gazety polskie