Kurjer Poranny, R.34, nr 270 (29 września 1910)

gazety polskie