Kurjer Poranny, R.34, nr 170 (21 czerwca 1910)

gazety polskie