Kurjer Warszawski., R.20, nr 205 (5 sierpnia 1840)

gazety polskie