Kurjer Warszawski., R.20, nr 203 (3 sierpnia 1840)

gazety polskie