Kurjer Warszawski., R.19, nr 225 (26 sierpnia 1839)

gazety polskie