Kurjer Warszawski., R.19, nr 160 (20 czerwca 1839)

gazety polskie