Kurjer Warszawski., R.19, nr 158 (18 czerwca 1839)

gazety polskie