Kurjer Warszawski., R.19, nr 157 (17 czerwca 1839)

gazety polskie