Kurjer Warszawski., R.17, nr 297 (8 listopada 1837)

gazety polskie